TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tại sao lại vấn đề này được quan tâm

Sự đóng góp tích cực của chúng tôi cho xã hội vượt xa sự mong đợi của công ty. Tại TRACEME, chúng tôi quan tâm đến toàn cầu hóa và không ngừng tìm ra những cách thức mới để tạo điều kiện tác động tích cực đến môi trường và giữa các bên liên quan.

Công ty của chúng tôi đã lớn mạnh và phát triển tại Trà Vinh và chúng tôi luôn biết ơn tài năng và sự chuyên nghiệp của đội ngũ – nhiều người trong số họ đã sinh ra và lớn lên tại đây. Chính vì điều này, chúng tôi cảm ơn Trà Vinh và đồng thời tự hào quảng bá và tài trợ cho nhiều dự án liên quan đến tính bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội trong khu vực địa phương của chúng tôi.