Sự kiện
Sự kiện

SHRIMP 2022

RYNAN TECHNOLOGIES VIỆT NAM trưng bày các sản phẩm về thiết bị nuôi trồng thủy sản tại Sự kiện: HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TÔM THẾ GIỚI INFOFISH Khách sạn: Everly Putrajaya – Malaysia Thời gian: Ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2022 HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TÔM THẾ […]