Sự kiện Tin tức
Sự kiện Tin tức

Công ty Cổ phần Rynan Technologies Vietnam đạt giải Vàng tại giải pháp công nghệ được vinh danh tại Make in Viet Nam 2022

40 giải pháp vừa được trao giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 là những sản phẩm xuất sắc đã có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số.