News
News

Long An đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Với sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Nông nghiệp tỉnh Long An, việc thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong nông nghiệp được đẩy mạnh. Nông dân và những người tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp được tạo điều kiện nắm […]