SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Sứ mệnh của chúng tôi

Dẫn đầu quá trình bảo vệ sản phẩm hoàn chỉnh trong suốt vòng đời của chúng, TRACEME cung cấp các giải pháp toàn cầu có khả năng mở rộng và toàn diện nhất trong Hệ thống kiểm tra, Theo dõi & Truy vết và Quản lý Dữ liệu Thông minh. Được thúc đẩy bởi năng lực, năng lượng và niềm đam mê, chúng tôi có niềm vui trong việc cung cấp các công nghệ tiên tiến và phát triển quan hệ đối tác bền chặt với khách hàng để cùng tạo ra giá trị gia tăng.

Thương hiệu TRACEME

Chúng tôi đã vươn lên từ một phòng thí nghiệm nhỏ về ý tưởng và ngày nay, chúng tôi là nhà lãnh đạo toàn cầu với cùng mục tiêu được thúc đẩy từ cùng một tinh thần tiên phong. Các giải pháp của chúng tôi được hình thành từ sự hiểu biết chung về kiến ​​thức và sự sáng tạo. Đối với chúng tôi, đây là lý do tại sao công nghệ không bao giờ là kết thúc, mà là một công cụ để thể hiện bản thân. Chúng tôi nhìn về tương lai với con mắt quan sát của những người đã tạo ra hệ thống tầm nhìn mới. Chúng tôi nhận thức được các chi tiết ẩn xuất hiện từ một kiến ​​thức lớn hơn và đây là lý do tại sao chúng tôi cũng là điểm tham chiếu để truy xuất nguồn gốc. Chúng tôi có kinh nghiệm để hiểu các quy tắc phức tạp thông qua việc phân tích một môi trường dữ liệu luôn thay đổi, rối rắm. Thông qua sự kết hợp hấp dẫn giữa các lĩnh vực này, chúng tôi làm việc hàng ngày để bảo vệ sản phẩm khỏi bất kỳ thị trường nào thông qua chuỗi phân phối.