TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH RYNAN® LORAWAN GATEWAY

Mô tả

Nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc chất lượng nước trong ao nuôi
Quản lý và điều khiển các thiết bị thông minh trong hệ thống TOMGOXY
Được điều khiển thông qua app TOMGOXY

Thông tin bổ sung

Kích thước (D x R x C)

455.2 mm x 326 mm x 150 mm

Vật liệu

Nhựa ABS

Nguồn cấp

01 pha, 220 VAC ~ 50 Hz

Adapter

15 VDC ~ 60 W

Quản lý ao nuôi

Lên đến 05 ao

Phương thức điều khiển

Từ xa thông qua ứng dụng TOMGOXY

Videos

Brochure

Mobile App