TRẠM QUAN TRẮC AO NUÔI TÔM

Tủ quan trắc chất lượng nước ao tôm

  • Nguồn cấp 24VDC
  • Kết nối cảm biến Độ mặn, pH, DO, nhiệt độ, Radar, lưu lượng
  • Cổng kết nối 4-20mA/RS485/Relay/Van điện
  • Phương thức truyền thông LoRaWAN
  • Màn hình hiển thị OLED 2.4 inch
  • Phương thức điều khiển Từ xa thông qua ứng dụng TOMGOXYTM

Mô tả

  • Giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.
  • Nắm được xu hướng diễn biến môi trường nuôi trồng thủy sản, là cơ sở để dự báo chất lượng nước.
  • Đánh giá tác động của nuôi tôm đến môi trường xung quanh và đánh giá tác động của môi trường xung quanh đến nuôi tôm.
  • Cung cấp diễn biến môi trường khu vực nuôi tôm để lên xây dựng lịch trình vụ mùa, chuẩn bị các phương án phòng tránh những thiệt hại mà nguyên nhân chính do ô nhiễm môi trường gây ra.

Thông tin bổ sung

Kết nối cảm biến

Độ mặn, pH, DO, nhiệt độ, Radar, lưu lượng

Kết nối điều khiển

10 đèn QGLED200W

Bộ điều khiển sạc

Tích hợp công nghệ MPPT

Videos

Đang cập nhật

Brochure

Mobile App