ĐO VI SINH RYNAN® VBM100A

Đĩa thạch RYNAN® VBM100A – dùng để phân lập, phát hiện, định lượng các loại vi khuẩn VIBRIO spp. Bao gồm V. parahaemolyticus, V. owensii, V. diabolicus, V. alginolyticus trong lĩnh vực thủy sản. Không những thế, đĩa thạch RYNAN® VBM100A còn dùng để đánh giá mức độ vi khuẩn gây trong ao nuôi, kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo và đưa ra các giải pháp thiết thực để khuyến cáo đến người nuôi.

Mô tả

Kiểu hình đặc trưng của vi khuẩn phát hiện trên đĩa thạch:
V. parahaemolyticus/ V. owensii → màu xanh lá đến màu xanh dương đậm.
V. alginolyticus/ V. diabolicus → không màu đến màu hồng.
Providencia rettgeri → màu tím.
Thành phần của sản phẩm:
• Đĩa thạch RYNAN® VBM100A.
• Ống tiêm y tế chia vạch thể tích 1ml.

Thông tin bổ sung

ĐĨA THẠCH

RYNAN® VBM100A.

ỐNG TIÊM

Ống tiêm y tế chia vạch thể tích 1ml.

ỨNG DỤNG MEKONG

Đọc kết quả đĩa thạch vi khuẩn bằng App trí tuệ nhân tạo

TÍNH NĂNG

Dùng để phân lập, phát hiện, định lượng các loại vi khuẩn VIBRIO spp.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

3 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện nhiệt độ thường, đóng gói kín và tránh ánh sáng trực tiếp.

Video

Brochure

Mobile app