ĐO TRỌNG LƯỢNG TÔM VISION100A

Thiết bị RYNAN® VISION 100A – Hoạt động dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo và thiết lập các dữ liệu được thu thập từ ao nuôi tôm đồng thời đưa ra các cảnh báo về trạng thái tăng tưởng và sức khỏe con tôm từ đó sẽ có giải pháp thiết thực cho ao nuôi.

Mô tả

RYNAN® VISION 100A cung cấp thông tin minh bạch để truy xuất nguồn gốc tôm trên nền tảng TRACEME.VN giúp người nuôi dễ dàng quản lí từ xa ao nuôi tôm hằng ngày thông qua ứng dụng di động RYNAN® MEKONG, được cung cấp miễn phí trên các nền tảng App Store và Google Play.
Thành phần của sản phẩm:
• Thùng chụp RYNAN® VISION 100A.
• Ứng dụng RYNAN® MEKONG.

Thông tin bổ sung

THÙNG CHỤP

RYNAN® VISION 100A.

HOẠT ĐỘNG

Dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo

TÍNH NĂNG

Cung cấp thông tin minh bạch để truy xuất nguồn gốc tôm

QUẢN LÝ TỪ XA

Giúp người nuôi dễ dàng quản lí từ xa ao nuôi tôm

ỨNG DỤNG

RYNAN® MEKONG

Video

Brochure

Mobile app