ĐO TRỌNG LƯỢNG TÔM RYNAN® AQ-Vision

  • Kết nối với ứng dụng TOMGOXY để sử dụng.
  • Đồng bộ hoá thông tin đã quét và phân tích lên đám mây và lịch sử canh tác trên ứng dụng điện thoại.

Mô tả

  • Dụng cụ hỗ trợ AI đo lường và phân tích tình trạng phát triển của tôm.
  • Tự động phân tích xu hướng dữ liệu nhằm phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh Enterocytozoon Hepatopenaei (EHP) để có hành động can thiệp kịp thời.

Thông tin bổ sung

Kích thước

Nắp: 31 cm; Thùng: 30.4 x 22.5 cm (C x R)

Vật liệu

Nhựa PVC

Chỉ tiêu đo lường

Kích thước và cân nặng của tôm

Video

Brochure

Mobile app