News
News

Ra đồng ăn trộm

Doanh nghiệp chúng tôi nghiên cứu và phát triển các giải pháp thông minh ứng dụng vào chuyển đổi số trong nông nghiệp. Một trong những giải pháp chúng tôi đưa vào sử dụng thử nghiệm từ năm 2020 là bản đồ giám sát côn trùng, giúp nông dân và các ban ngành liên quan, […]

News
News

Long An đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Với sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Nông nghiệp tỉnh Long An, việc thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong nông nghiệp được đẩy mạnh. Nông dân và những người tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp được tạo điều kiện nắm […]