Hội thảo

HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỆ SINH THÁI NỀN TẢNG NÔNG NGHIỆP SỐ VIỆT NAM – VDAPES

Ngày 9/8/2023, RYNAN Technologies Vietnam tổ chức Hội thảo giới thiệu Hệ sinh thái nền tảng số nông nghiệp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ và đội ngũ chuyên viên của RYNAN Technologies đã trình bày về một số vấn đề liên quan đến số hoá nông nghiệp như:

– Tổng quan tình trạng số hoá nông nghiệp Việt Nam,

– Ứng dụng viễn thám và nền tảng quản lý số trong quản lý nông nghiệp – VDAPES,

– Mô thức nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ 4.0.

Với hệ thống giám sát sâu rầy ứng dụng viễn thám và phân tích bằng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý số, RYNAN Technologies Vietnam hiện đang cung cấp nền tảng VDAPES – Vietnam Digital Agriculture Platform Ecosystem – để thống kê, đồng bộ số liệu về quản lý hoạt động canh tác lúa trên toàn tỉnh. 

Nền tảng còn mở rộng ra hoạt động quản lý mạng lưới thuỷ lợi, kiểm lâm, thú y của tỉnh. Đồng thời, nền tảng còn số hoá quy trình đăng kí mã số vùng trồng, giúp đẩy nhanh quá trình tương tác giữa người dân và cán bộ địa phương.

Trong lĩnh vực thuỷ sản, RYNAN Technologies Vietnam nghiên cứu và phát triển mô thức nuôi tôm thẻ thâm canh giàu oxy TOMGOXY. Mô thức mới ứng dụng công nghệ 4.0 với mạng lưới thiết bị IoT, điện toán đám mây, và trí tuệ nhân tạo, giúp người dân theo dõi được tình trạng nước theo thời gian thực, phản ứng kịp thời với sự thay đổi trong ao, đảm bảo giảm thiểu dịch bệnh cho mùa vụ. TOMGOXY cũng là mô thức nuôi tôm duy nhất có 1/3 diện tích vùng canh tác được dùng để trồng đước, tạo nên một vòng xử lý nước tuần hoàn trong khu vực canh tác, hướng đến sự phát triển bền vững hơn cho ngành nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng – một ngành chủ lực của Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hội thảo có sự tham gia góp mặt của Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh cùng các cán bộ phòng, ban, đơn vị Sở. Đồng thời, hội thảo cũng đã tiếp cận với đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế thị xã, thành phố.