Tin tức

RYNAN đẩy mạnh thực hiện số hóa dữ liệu ngành nông nghiệp

Thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với sở, ngành tỉnh có liên quan thực hiện số hóa dữ liệu ngành nông nghiệp.

Trong đó, rà soát nhu cầu chuyển đổi số ngành nông nghiệp của đơn vị và địa phương, xác định các nhóm dữ liệu hiện có cần tích hợp vào nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp đang triển khai thời gian qua cũng như các tính năng trong nền tảng dữ liệu số nông nghiệp tại địa chỉ vdapes.com.

Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) thực hiện chuyển đổi số thông qua áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Đồng thời phối hợp Công ty Cổ Phần Rynan Technologies Vietnam tổ chức tập huấn về quy trình báo cáo, nhập, xuất dữ liệu thống kê vào nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kiến thức được tập huấn, Sở NN&PTNT có văn bản đề nghị các huyện, thành phố triển khai thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về sản xuất NN&PTNT trên địa bàn qua nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp bao gồm tất cả các báo cáo hiện nay ngành đang thực hiện thống kê theo kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh nhu cầu về dữ liệu đối với nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp cung cấp vào nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp và báo cáo thống kê ngành nông nghiệp theo các cấp quản lý. Xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc dùng chung cho các đối tượng nông sản chủ lực có khả năng tích hợp, đồng bộ với nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp của tỉnh và kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc Quốc gia. Triển khai mô hình ứng dụng công nghệ IOT, trí tuệ nhân tạo AI trong việc tự động thu thập dữ liệu canh tác phục vụ truy xuất nguồn gốc cho các đối tượng nông sản chủ lực, đồng bộ dữ liệu lên nền tảng truy xuất nguồn gốc đã xây dựng của tỉnh…

Dũng Chinh