Tin tức

Đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp VDAPES

Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đại diện Công ty RYNAN giới thiệu về hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số VDAPES.

Cuộc họp chủ yếu nhằm để Ban giám đốc và các chi cục chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghe Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp. Đồng thời trao đổi, thảo luận giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty RYNAN đã trình bày về quy trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, nền tảng điện toán đám mây trong nông nghiệp và những nội dung mà doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời giới thiệu các bước xây dựng hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số Việt Nam cho tỉnh Bến Tre (VDAPES Bến Tre) với 6 bước: lấy ý kiến đơn vị, liệt kê các tính năng sẽ thực hiện; tập huấn TOT cho cán bộ cấp huyện, xã; thực hiện chạy thử nghiệm nền tảng VDAPES lấy dữ liệu các tuyến; huấn luyện chuyên sâu cho các đơn vị trực thuộc sở nông nghiệp; áp dụng nền tảng vào quy chế, ban hành văn bản để chính thức sử dụng nền tảng; đồng bộ dữ liệu, tổng kết để tham gia hệ sinh thái vùng và dữ liệu trung ương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho biết: Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành nông nghiệp nghiên cứu các nội dung mà doanh nghiệp RYNAN trình bày, giới thiệu để tham mưu ban giám đốc sở lựa chọn, cùng kết hợp với doanh nghiệp để có các bước tìm hiểu rõ hơn, thực hiện thí điểm một số mô hình, triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành nông nghiệp đã đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Nguồn: https://www.vietnam.vn/de-xuat-giai-phap-xay-dung-va-hoan-thien-nen-tang-du-lieu-so-nganh-nong-nghiep/