Tin tức

Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam phối hợp với Đồng Tháp: Thử nghiệm nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp

Chiều ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai nền tảng chuyển đổi số (CĐS) nông nghiệp. Nhiều đại biểu đề xuất tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn để khai thác tốt hơn nền tảng CĐS của ngành.

 
Quang cảnh cuộc họp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ngay khi Quyết định số 773/QĐ-UBND-HC ban hành Đề án CĐS ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, Sở NN&PTNT đã chủ động phối hợp sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng bản demo nền tảng CĐS ngành nông nghiệp.

Tại hội nghị công bố Ngày CĐS tỉnh Đồng Tháp và ra mắt nền tảng CĐS ngành nông nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực CĐS ngành nông nghiệp.

Từ ngày 14 – 21/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành tập huấn kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh; phòng chuyên môn cấp huyện; các xã, phường, thị trấn, nhằm hướng dẫn trực tiếp cán bộ thực hiện phân hệ báo cáo định kỳ. Tuy nhiên, đến nay các địa phương chưa triển khai việc nhập dữ liệu thống kê, báo cáo định kỳ vào nền tảng sau khi được tập huấn.

Theo ông Võ Thành Ngoan – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, để đưa vào vận hành thử nghiệm, làm cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cấp nền tảng CĐS ngành nông nghiệp theo 3 giai đoạn dự kiến, đề nghị các huyện, thành phố phối hợp thực hiện thống kê, báo cáo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn theo các yêu cầu dữ liệu; đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo địa phương cấp xã, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiến hành đăng nhập tại địa chỉ website : https://vdapes.com/ thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sau khi nghe nhiều ý kiến từ cán bộ cấp xã, huyện về ứng dụng phần mềm sau khi được tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện, cho đây là phần mềm xem các đơn vị có báo cáo đầy đủ thông tin không. Từ các khó khăn và đề xuất, đề nghị sở NN&PTNT và Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam có giải pháp hướng dẫn cán bộ phụ trách cấp xã, cấp huyện thực hiện các bước báo cáo, các mẫu báo cáo… và tập trung giải quyết các khó khăn trong ứng dụng phần mềm để sớm ứng dụng tốt nền tảng CĐS này. Trong tháng 3/2023, ngành chức năng sẽ tổ chức tập huấn lại để các địa phương điều hành thực hiện ứng dụng nền tảng CĐS ngành nông nghiệp. Công việc này lúc đầu rất khó khăn do phải nhập nhiều dữ liệu, nhưng dần về sau sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm rất nhiều thời gian…

Nguồn: https://baodongthap.vn/chuyen-doi-so/trien-khai-nen-tang-chuyen-doi-so-nong-nghiep-112145.aspx

TN