News

Quyết tâm và khát vọng chuyển đổi số ở Đồng Tháp

Đối với một địa phương “khuất nẻo” như Đồng Tháp, chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa để giải quyết những điểm nghẽn về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông…