Tin tức

Đồng Tháp: Số hóa ngành nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan trắc tự động

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Ứng dụng công nghệ số ngành nông nghiệp. Ảnh từ RYNAN MEKONG
Ứng dụng công nghệ số ngành nông nghiệp. Ảnh từ RYNAN MEKONG.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác.

Ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, hướng đến tự động hoá trong quy trình thu thập – xử lý – báo cáo – lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật, chăn nuôi – thú y – thuỷ sản, kiểm lâm, phát triển nông thôn, thuỷ lợi, nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn, khuyến nông, nông thôn mới, OCOP, thanh tra chuyên ngành – quản lý chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số để số hoá quy trình sản xuất an toàn, hình thành mạng lưới quan sát – quan trắc, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và đảm bảo thông tin truy xuất được thuận tiện, minh bạch, chính xác. Từ đó, tiến đến chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan sát – quan trắc tự động phục vụ hoạt động chuyển dịch sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng xác định ứng dụng công nghệ số để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về thổ nhưỡng; về đặc tính thích nghi của cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; về thông tin thị trường, phục vụ công tác định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, an toàn, tuần hoàn gắn hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp góp phần tạo giá trị mới cho nông sản.

Một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 của Đề án: 100% cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý (từ tuyến tỉnh, huyện, xã) được số hóa và cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và phát triển kinh tế – xã hội.

Xây dựng 07 làng thông minh, 07 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; có 15% đến 20% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử.

Hỗ trợ, tư vấn cho trên 60% nông dân biết ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung – cầu thông qua mạng Internet, cách thức quảng bá trực tuyến, mua bán trực tuyến v.v..

Nguyệt Ánh/dongthap.gov