RYNAN TECHNOLOGIES VIỆT NAM trưng bày các sản phẩm về thiết bị nuôi trồng thủy sản tại
Sự kiện: HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TÔM THẾ GIỚI INFOFISH
Khách sạn: Everly Putrajaya – Malaysia
Thời gian: Ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2022

HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TÔM THẾ GIỚI INFOFISH lần thứ 6, Hội nghị Tôm toàn cầu hàng đầu của loại hình này, sẽ được triệu tập lần đầu tiên dưới dạng hội nghị hỗn hợp (ảo và vật lý) tại Khách sạn Everly Putrajaya, Malaysia vào ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2022.

Hội nghị SHRIMP 2022 sẽ quy tụ tất cả các bên liên quan chính (Nhà cung cấp tôm bố mẹ, Người nuôi, Người làm thức ăn chăn nuôi, Nhà sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi, Nhà cung cấp sản phẩm quản lý sức khỏe, Nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán bệnh, Nhà cung cấp thiết bị, Nhà chế biến, Nhà cung cấp giải pháp đóng gói, Thương nhân, Nhà xuất khẩu và nhập khẩu, Nhà đầu tư , Nhà đổi mới, Viện hàn lâm, Nhà hoạch định chính sách, Cơ quan chứng nhận và Cơ quan có thẩm quyền, v.v.) trên toàn cầu trong suốt chuỗi giá trị tôm.