News

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN

Ngày 29/03/2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN

Tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình phun thuốc bằng máy bay điều khiển từ xa. Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Hợp tác xã cho biết hiện có 108 thành viên, hoạt động chính là tổ chức dịch vụ tưới tiêu, nạo vét kênh mương và liên kết tiêu thụ lúa, hàng năm có lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Đây cũng là hợp tác xã đầu tiên tại Đồng Tháp được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0” với diện tích trên 66ha. Mô hình sử dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo trồng đến khâu sản xuất như: máy cấy kết hợp bón phân vùi, phun thuốc bằng máy bay, hệ thống tưới tiêu nước tự động bằng năng lượng mặt trời, mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh…

Qua đó, giúp giảm giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước… góp phần giảm phát khí thải nhà kính. Cùng với đó, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm có đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân hơn từ 5 – 8 triệu đồng/ha; tạo được vùng nguyên liệu lớn cho các doanh nghiệp thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiến tới thực hiện cánh đồng lớn, góp phần xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, hiệu quả từ hợp tác xã cần nhân rộng để nâng cao nông dân
Theo Chủ tịch nước, hiệu quả từ hợp tác xã cần được nhân rộng để nâng cao đời sống cho nông dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả của hợp tác xã, nhất là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự động hóa trên cánh đồng, tổ chức tốt khâu liên kết đầu vào và đầu ra gắn với thị trường, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hợp tác xã đã gắn hiệu quả sản xuất với hiệu quả xã hội theo hướng bền vững. Kết quả của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 là kinh nghiệm để nhân rộng cho các hợp tác xã nông nghiệp trong cả nước, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Đông Phong